Te Tainga-Kawa o Ihu-Parapara Me Iwi-Pupu, Tio Ngatoko